Czarcia miotła

Amarant/ 8 lutego, 2018/ Rośliny

Czarcia miotła to anomalia, objawiająca się powstaniem gęstego skupienia silnie rozgałęzionych pędów. Czarcie miotły występują zarówno na roślinach liściastych jak i iglastych. Na jednej roślinie może występować wiele czarcich mioteł, przy czym liczniej ich występowanie może spowodować obumarcie rośliny. Skupiska pędów powstają na wskutek zahamowania rozwoju pąka szczytowego i patologicznego rozwoju pąków bocznych.
Bezpośrednimi przyczynami takiego zaburzonego rozwoju pędów są:
– grzyby np. Melampsorella caryophyllacearum powodujący powstawanie czarciej miotły na jodle, szpetkowce (Taphrina cerasi) z klasy workowców (Ascomycetes) u czereśni i grabu, rdze (Chrysomyxa arctostostaphyli) z klasy podstawczaków (Basidiomycetes) na świerku w Ameryce Północne
 bakteriefitoplazmy (organizmy mykoplazmatyczne) drobnoustroje wielopostaciowe (pleomorficzne) zaliczane do bakterii mające zdolność wektorowego (skoczki, szpeciele) rozprzestrzeniania się,
riketsje drobne bakterie Gram-ujemne o kształcie pałeczkowatym bezwzględne pasożyty wewnętrzne, przeważnie u stawonogów,
– samoistne mutacje pąkowe, dzięki którym powstają „sporty” różniące się od roślin matecznych zabarwieniem owoców  (jabłonie, wiśnie),  pokrojem, wielkością liści, długością szypułek owoców, porą dojrzewania.
Jeżeli komórki zmutowane u roślin okrytozalążkowych zajmują wszystkie trzy warstwy (piętra) komórek inicjalnych mutacja jest już zupełnie utrwalona i przestaje być chimerą.
– wirusy.
Sadzonki z pędów pobranych z czarcich mioteł spowodowanych przez mutacje zachowujące specyficzny sposób wzrostu są wykorzystywane są przez szkółkarzy do otrzymywania nowych odmian. Przykładem jest kultywar świerka pospolitego Picea abies 'Little Gem’, otrzymany z czarciej miotły świerka odmiany 'Nidiformis’.
Rośliny na których pojawi się czarcia miotła w mądrość ludowa nazywa „piorunowym krzakiem”.
Czarcia miotła może po zaszczepieniu wrócić formy gatunku, czyli mieć typowe dla gatunku przyrosty lub barwę liści/igieł.

Na zdjęciu poniżej moja własna, ogrodowa czarcia miotła.

źródło:
wikipedia
www.tomczak.pl

Share this Post